FURIOZA

TYLKO JEDEN POKAZ
Serdecznie zapraszamy
19.11 godz. 22.30

Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.