Milczenie

Serdecznie zapraszamy
17.03-23.03 - godz. 21.00

XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.