Młody Mesjasz

PREMIERA POLSKA
Serdecznie zapraszamy
06.05-12.05 godz. 16.00

Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem?