SING 2

Premiera Polska
Serdecznie zapraszamy
15.01-16.01 godz. 11.45, 13.45
21.01 godz. 14.30. 16.30
27.01 godz. 14.30, 16.30
22.01-23.01 godz. 13.15, 15.15, 17.15
24.01-26.01 godz. 15.45, 17.45

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę.