PAN WILK I SPÓŁKA

PREMIERA POLSKA
Serdecznie zapraszamy
27.05-28.05 godz. 13.00, 14.45, 16.30
30.05-04.06 godz. 13.00, 14.45, 16.30
06.06-09.06 godz. 13.00, 14.45, 16.30
29.05 godz. 11.45, 13.30, 15.15
05.06 godz. 11.45, 13.30, 15.15
24.06-26.06 godz. 13.30

Panowie Wilk, Wąż, Pirania, Rekin oraz Tarantula postanawiają zakończyć swoją kryminalną aktywność i przewartościować swoje życie.