Kamerdyner


Premiera Polska
Serdecznie zapraszamy
21.09-26.09 godz. 20.45
28.09-04.10 godz. 20.30

Przez cztery dekady na ziemiach pomorskich łączą się losy Niemców, Polaków i Kaszubów.