Powitaj Małego Księcia w Kinie Śnieżka (Zdjęcia)

 FOT.JAN CIEPLIŃSKI